board_directors_role

Διοικητικό Συμβούλιο

Ρόλος

Ρόλος

 

Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκτελεί όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρίας, πλην των ενεργειών που ρητά επιφυλάσσονται δια νόμου ή δια του καταστατικού για τη γενική συνέλευση των μετόχων ή άλλα διαχειριστικά όργανα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για: 

• Τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της Εταιρίας,

• Τη λήψη αποφάσεων για τα σημαντικά στρατηγικά, χρηματοοικονομικά και λειτουργικά θέματα της Εταιρίας,

• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάρθρωση της Εκτελεστικής Διοίκησης της Εταιρίας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που τους ανατίθενται,

• Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας, ακεραιότητας και έγκαιρης δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και άλλων σημαντικών οικονομικών ή μη οικονομικών πληροφοριών της Εταιρίας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο,

• Την παρακολούθηση και την εξέταση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών,

• Την έγκριση του πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται από την Εκτελεστική Διοίκηση  και την εξέταση της υλοποίησής τους,

• Την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον/τους νόμιμο/ούς  ελεγκτή/ές και τον εσωτερικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου,

• Την έγκριση της έκθεσης αποδοχών που υποβάλλεται από την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, και

• Όλα τα άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με τον ΚΒΕΕ.

Το Συμβούλιο έχει αναθέσει στα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης την εξουσία να εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να ασκεί τη γενική διαχείριση της Εταιρίας.