board_directors_role

Διοικητικό Συμβούλιο

Ρόλος

Ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες ή ωφέλιμες για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, με την εξαίρεση  αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό επιφυλάσσονται για τη γενική συνέλευση των μετόχων ή άλλα διοικητικά όργανα.
 
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:
  • τον καθορισμό του προσανατολισμού της γενικής πολιτικής της Εταιρίας,
  • τη λήψη αποφάσεων για τα κύρια θέματα στρατηγικής και τα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά θέματα της Εταιρίας,
  • την επίβλεψη της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρίας,
  • τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που διασφαλίζουν την ποιότητα, αξιοπιστία, ακεραιότητα και έγκαιρη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και άλλων οικονομικών ή μη οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την Εταιρία,
  • την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών,
  • την έγκριση ενός πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται από την εκτελεστική διοίκηση,
  • την εποπτεία της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον/τους εξωτερικό/ούς ελεγκτή/ές και τον εσωτερικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκτίμηση της Επιτροπής Ελέγχου,
  • την έγκριση της έκθεσης αμοιβών, και
  • κάθε άλλο ζήτημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Βελγικό Κώδικα Εταιριών.
Εντός συγκεκριμένων ορίων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει μέρος των εξουσιών του στα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης.  Επιπλέον, έχει αναθέσει την καθημερινή διαχείριση της Viohalco στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO).  Η Viohalco δεν έχει επιλέξει να συγκροτήσει κάποια Επιτροπή Διοίκησης (Εκτελεστική Επιτροπή), όπως ορίζεται από τον Βελγικό νόμο.