viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Disclaimer

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

 
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Viohalco εμπεριέχει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.
 
Η Viohalco καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ενημέρωση των δεδομένων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη ή παραλείψεις, για τα οποία η Εταιρία ζητά συγγνώμη από τον αναγνώστη, ακόμα και στην περίπτωση που η Viohalco δεν ήταν υπεύθυνη για αυτά. Η μελέτη της ιστοσελίδας δεν εμπεριέχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Viohalco ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι σωστά, πλήρη και ενημερωμένα. Η Viohalco αποποιείται κάθε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων ή την έλλειψη αυτών ή το γεγονός ότι αυτά μπορεί να καταστούν απαρχαιωμένα. Η Viohalco διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε στιγμή. Η ιστοσελίδα της Viohalco δεν δύναται υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις να θεωρηθεί ως προσφορά αγοράς ή εγγραφής για τις μετοχές της Viohalco ή για τις κινητές αξίες που αναφέρει.
 
Untitled