markets_construction markets_construction

Δόμηση και κατασκευές

Κατασκευές

Κατασκευές

 

Οι εταιρίες της Viohalco παρέχουν ευρύ φάσμα προϊόντων για τον κλάδο των κατασκευών. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει από δομικά στοιχεία και συστήματα οπλισμού χάλυβα για έργα υποδομών, έως μια ολοκληρωμένη σειρά καλωδίων, σωλήνων και συστημάτων προφίλ αλουμινίου για προϊόντα κατασκευής κτιρίων. 
 
 
Σιδενόρ Ολοκληρωμένο σύστημα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD το οποίο περιλαμβάνει (χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD σε ράβδους και ρόλους, συμπαγή κουλούρα, ειδικά ευθύγραμμα μήκη SD, ειδικά πλέγματα Sidefit, έτοιμους κλωβούς Sidefor και Sidefor plus, πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών SD, δομικά και κοινά πλέγματα)
  Χονδρόσυρμα, μορφοσίδηρος
  Χαλύβδινες ίνες για οπλισμό σκυροδέματος
  Λαμαρίνες
  Προφίλ κατασκευής σηράγγων THN και εξόρυξης
Σωληνουργεία Κορίνθου  Κοίλες δοκοί χάλυβα και χαλυβδοσωλήνες για κατασκευές και εφαρμογές πασσαλώσεων 
Χαλκόρ Γκάμα χαλκοσωλήνων Talos® για χρήσεις σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, διανομής φυσικού αέριου και ιατρικών αερίων, ψύξης και κλιματισμού

Ελληνικά Καλώδια

Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο καλωδίων υψηλής ποιότητας για χρήση στη μεταφορά ενέργειας, δεδομένων, καθώς και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών σε έργα υποδομών
Etem Προφίλ αλουμινίου για ηχοπετάσματα αυτοκινητοδρόμων, οδική σήμανση και θαλάμους διοδίων 
Συμετάλ Foil αλουμινίου για μόνωση οροφών και τοίχων, καθώς και foil για εύκαμπτους σωλήνες, αεραγωγούς και κυψελωτά πάνελ 
Αειφόρος Σκληρά αδρανή για την επιφανειακή, αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος, αδρανή βάσεων και υποβάσεων, αδρανή για βαρύ σκυρόδεμα, σειρά προϊόντων για εφαρμογές σταθεροποίησης εδαφών
Έρλικον Ηλεκτρόδια συγκόλλησης
Untitled