Our_approach

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η προσέγγισή μας

Η προσέγγισή μας

 

«Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τις εταιρίες της Viohalco καθώς εκπονήσαμε ένα διεξοδικό σχέδιο και έναν οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων μέσω εκτεταμένων δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου μας. Επιπλέον, οι θυγατρικές επικεντρώθηκαν στην αύξηση της αναλογίας δευτερογενών μετάλλων στις εισροές πρώτων υλών, καθώς και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των εταιριών, με στόχο να βοηθήσουν τους πελάτες να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης». 

Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος 
Viohalco CEO

 

Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

Το 2021, η Εταιρία εκπόνησε μία στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και ένα διεξοδικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να λειτουργούν όλες οι θυγατρικές. Η στρατηγική αυτή καθορίζει τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις που είναι απαραίτητες για εφαρμογή, έχοντας αξιολογήσει όλους τους σχετικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ενσωματώνοντας όλα αυτά τα ζητήματα στο επιχειρηματικό μοντέλο των εταιριών.

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αφορά στην υιοθέτηση επτά (7) βασικών εταιρικών πολιτικών που καλύπτουν το συνολικό πλαίσιο όλων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση ζητημάτων. Κάθε πολιτική παρακολουθείται διεξοδικά από τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης, εσωτερικά και εξωτερικά μέσα ελέγχου για επαρκή δέουσα επιμέλεια αναφορικά με σημαντικά ζητήματα και την κανονιστική συμμόρφωση καθώς και δέοντα μέτρα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Επιπλέον, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει την υποχρέωση των θυγατρικών του βιομηχανικού τομέα να θέσουν στόχους για στρατηγικά ζητήματα που περιλαμβάνουν: (1) τη βαθμιαία αντικατάσταση της συνολικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όσο πιο σύντομα το επιτρέψουν οι τεχνικές και οικονομικές συνθήκες, (2) τη δέσμευση για συγκεκριμένους  βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης εκπομπών άνθρακα σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες υψηλής έντασης άνθρακα, (3) την αξιολόγηση των πιο σημαντικών προμηθευτών για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και (4) την κατάρτιση πενταετούς συγκεκριμένου σχεδίου δράσης βελτίωσης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις τους.

 

Ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας

Η ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας εξετάζει τόσο τις χρηματοοικονομικές όσο και τις μη χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, επιτρέποντας την πιο ενδελεχή αξιολόγηση των επιδόσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας έχει διενεργηθεί σε 13 θυγατρικές της Viohalco που κατανέμονται σε πέντε κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων παραγωγής ως προς τον κύκλο εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης διπλής ουσιαστικότητας παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

 

 

Οι 3 άξονες ESG