investors_slide investors_slide investors_slide

Επενδυτές

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Viohalco

 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με δραστηριότητες στον κλάδο της μεταλλουργίας διαφοροποιημένες μοναδικά και με παγκόσμια παρουσία, οι εταιρίες της Viohalco δεσμεύονται για τη βιώσιμη παραγωγή προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία για εφαρμογές σε κτίρια και κατασκευές, δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μεταφορές, συσκευασίες τροφίμων  και φαρμακευτικών προϊόντων, θέρμανση και κλιματισμό, λιθογραφία, καθώς και πολλές άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες με δραστηριότητα και σε άλλους κλάδους, όπως ανάπτυξη ακινήτων, υπηρεσίες εφαρμογών ERP, μηχανολογικές εφαρμογές, βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας καθώς και ανακύκλωση. 

 

Εταιρικό βίντεο

Εταιρικό βίντεο


Επιλέξτε γλώσσα:

Παρουσιάσεις

Οικονομικά Αποτελέσματα 2022 

Εταιρική παρουσίαση

 

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Event
21
Σεπ
2023
Viohalco - Οικονομικά Aποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2023
21
Ιουν
2023
Viohalco - Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2022
20
Ιουν
2023
Viohalco - Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2022 - Record Date (Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έπεται της 16ης Ιουνίου 2023, ημερομηνίας λήξης των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων μηνός Ιουνίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και προηγείται της 21ης Ιουλίου 2023, ημερομηνίας λήξης του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.)
19
Ιουν
2023
Viohalco - Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2022
30
Μαϊ
2023
Viohalco - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023
Untitled