investors_slide investors_slide investors_slide

Επενδυτές

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Viohalco

 

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με δραστηριότητες στον κλάδο της μεταλλουργίας διαφοροποιημένες μοναδικά και με παγκόσμια παρουσία, οι εταιρίες της Viohalco δεσμεύονται για τη βιώσιμη παραγωγή προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία για εφαρμογές σε κτίρια και κατασκευές, δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μεταφορές, συσκευασίες τροφίμων  και φαρμακευτικών προϊόντων, θέρμανση και κλιματισμό, λιθογραφία, καθώς και πολλές άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες με δραστηριότητα και σε άλλους κλάδους, όπως ανάπτυξη ακινήτων, υπηρεσίες εφαρμογών ERP, μηχανολογικές εφαρμογές, βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας καθώς και ανακύκλωση. 

 

Εταιρικό βίντεο

Εταιρικό βίντεο


Επιλέξτε γλώσσα:

Εταιρική παρουσίαση

Εταιρική παρουσίαση

 

       

 

Επιλέξτε γλώσσα:

 

Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Event
23
Σεπ
2021
Viohalco - Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2021
01
Ιουν
2021
Viohalco - Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2020
31
Μαϊ
2021
Viohalco - Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2020 - Record Date
28
Μαϊ
2021
Viohalco - Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2020
25
Μαϊ
2021
Viohalco - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021