statement_profit_loss

Oικονομικά αποτελέσματα – Σύνοψη

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 

(χιλ. Ευρώ) 2022 2021 2020 2019
Κύκλος εργασιών 6.985.735 5.374.512 3.850.077 4.198.194
Κόστος πωληθέντων -6.213.951 -4.783.867 -3.501.034 -3.850.427
Μικτό κέρδος 771.784 590.645 349.043 347.767
Λοιπά έσοδα 29.699 43.422 44.240 26.638
Έξοδα διάθεσης -90.047 -80.351 -76.001 -83.165
Έξοδα διοίκησης -169.781 -142.620 -132.928 -131.528
Ζημίες απομείωσης εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (συμπερ.συμβατικών περιουσιακών στοιχείων) -4.168 -2.698 -1.497 -78
Λοιπά έξοδα -40.238 -34.003 -29.536 -28.851
Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία - - - -
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων. χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 497.250 374.396 153.321 130.782
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος -121.320 -95.882 -92.307 -98.515
Κέρδη/Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις -1.365 -2.530 -1.740 -343
Κέρδη/Ζημίες προ φόρου εισοδήματος 374.564 275.984 59.273 31.924
Φόρος εισοδήματος -72.175 -55.996 -26.502 -15.184
Κέρδη/Ζημίες χρήσης 302.389 219.989 32.771 16.740
         
Κατανεμημένα σε:        
     Ιδιοκτήτες της Εταιρίας 266.133 194.994 21.377 8.206
     Δικαιώματα μειοψηφίας 36.256 24.995 11.394 8.534
  302.389 219.989 32.771 16.740
         
  30/12/2022 30/12/2021 30/12/2020 30/12/2019
Κέρδη/Ζημιές που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας (σε ευρώ ανά μετοχή) Βασικά και απομειωμένα 1,027 0,752 0,082 0,0317