viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Εκτελεστική διοίκηση

Σύνθεση

Σύνθεση 

 

Η Eκτελεστική Διοίκηση της Εταιρίας αποτελείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή και δύο εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου.

 

• Ιωάννης Στασινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Xavier Bedoret, Εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου

Jean-Charles Faulx, Εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου

• Ευστράτιος Θωμαδάκης, Οικονομικός Διευθυντής

 

Untitled