viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Εκτελεστική διοίκηση

Σύνθεση

Σύνθεση 

 

Η Eκτελεστική Διοίκηση της Εταιρίας αποτελείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον Οικονομικό Διευθυντή, και τον Οικονομικό Διευθυντή του ελληνικού υποκαταστήματος. 

 

Ευάγγελος Μουστάκας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

• Ιωάννης Στασινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

• Ευστράτιος Θωμαδάκης, Οικονομικός Διευθυντής

• Παντελεήμων Μαυράκης, Οικονομικός Διευθυντής του ελληνικού υποκαταστήματος