wide_product_range_01

Ποιοτικές προϊοντικές λύσεις

Ευρεία γκάμα προϊόντων

Ευρεία γκάμα προϊοντικών λύσεων

 
Οι εταιρίες της Viohalco προσφέρουν μια ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες πελατών σε όλο τον κόσμο οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφοροποιημένες και απαιτητικές αγορές – από τον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών μέχρι τη ναυπηγική, τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη θέρμανση και τον κλιματισμό, τις συσκευασίες, τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ενέργειας.
 
Σε όλους τους κλάδους, οι εταιρίες της Viohalco παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός το οποίο αποτυπώνει την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες και δεσμεύσεις των πελατών, καθώς και τη δέσμευσή τους, ως υπεύθυνες εταιρίες, να λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο.
 
 
Οι θυγατρικές της Viohalco είναι αναγνωρισμένες ως κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στους κλάδους: αλουμινίου, καλωδίων, χαλκού, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη, οι εταιρίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες διεθνών πελατών σε έργα υποδομών και σε διαφοροποιημένες αγορές. Τα βασικά πλεονεκτήματα των εταιριών της Viohalco είναι:  
 
  • Διαφοροποιημένες λειτουργίες που επιτρέπουν την αναγνώριση ευκαιριών παγκοσμίως και τη διοχέτευση επενδύσεων σε ελκυστικές αγορές. 
  • Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου για το χτίσιμο έμπειρων ομάδων που υποστηρίζουν επενδυτικές αποφάσεις.  
  • Εξειδίκευση στην επιλογή κορυφαίων εργοστασιακών γραμμών που εμπλουτίζουν την παγκόσμια αγορά. 
  • Δέσμευση για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης  και την παραγωγή διαδικασιών βελτιστοποίησης που διασφαλίζει τη μακροχρόνια ανάπτυξη των εταιριών της Viohalco. 
 
Οι εταιρίες της Viohalco προσφέρουν αξιόπιστες και καινοτόμες προϊοντικές λύσεις για τη δόμηση και τις κατασκευές, για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και ναυπηγικής, τις συσκευασίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, τα συστήματα ύδρευσης και υγιεινής, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και μηχανολογικών εφαρμογών. 
Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της αναπτύσσουν ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων, κυρίως στην Ελλάδα.
 
Για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους, οι εταιρίες υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας ώστε να φέρνουν διαρκώς καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην αγορά, να βελτιώνουν τις διαδικασίες παραγωγής, καθώς και να προωθούν την ανακύκλωση υλικών και την ορθή χρήση των φυσικών πόρων.
 
Οι θυγατρικές εταιρίες της Viohalco με βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένο Βασίλειο και με συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία και ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες, διαθέτουν τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι εταιρίες της Viohalco διατηρούν  σημαντικά μερίδια αγοράς σε ποικίλες γεωγραφικές αγορές και εξυπηρετούν μια διαφοροποιημένη βάση πελατών που αποτελείται από κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως. Με συνεχιζόμενες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση, οι εταιρίες  της Viohalco είναι αξιόπιστοι συνεργάτες για διεθνείς πελάτες που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές και απαιτητικές αγορές.
 

 

Παγκόσμιας κλάσης ποιότητα 

 

Οι θυγατρικές της Viohalco δεσμεύονται να εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες τους. H δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν αποτελεί απλά στρατηγική προτεραιότητα για τις εταιρίες, αλλά βασικό στοιχείο της εταιρικής τους υπευθυνότητας. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται με βάση τις εμπειρίες των πελατών. Οι εταιρίες της Viohalco πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να βελτιώνουν την κατανόηση των προσδοκιών των πελατών τους.

Η πεποίθηση αυτή ανεβάζει τα πρότυπά τους ακόμα πιο ψηλά, βελτιώνοντας την ποιότητα σε κάθε ένα προϊόν. 

Για τις θυγατρικές της Viohalco η ποιότητα έχει μεγάλη σημασία και είναι ευθύνη όλων. Οι εταιρίες δεσμεύονται να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, και να προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία στους πελάτες τους.

Σκοπός των εταιριών της Viohalco είναι η συνεχής βελτίωση της αξίας των προτάσεών τους και η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω: 

 

  • Ισχυρή εστίαση στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη
  • Εφαρμογή των πιο σύγχρονων διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας
  • Υιοθέτηση προηγμένου εξοπλισμού και τεχνολογιών
  • Βαθιά γνώση της μεταλλουργίας
  • Διαρκής ανάπτυξη και προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων τους.   

 

Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, οι εταιρίες της Viohalco συνεχώς βελτιώνουν την παραγωγική ικανότητα και τις δεξιότητες των ανθρώπων τους για να δημιουργούν ποιοτικές λύσεις υψηλής αξίας για τους πελάτες τους. Τα εξειδικευμένα κέντρα τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης  των εταιριών της Viohalco, όπως είναι το Ελκεμέ, Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε., το Κέντρο Τεχνολογίας της Ελβάλ και η Teka Systems Α.Ε. τις φέρνουν στο προσκήνιο των τελευταίων εξελίξεων, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες παραγωγής και επεξεργασίας για να εισάγουν με επιτυχία νέα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις στην αγορά. Οι εταιρίες  της Viohalco συνεργάζονται στενά με τους πελάτες τους για την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και εξατομικευμένων λύσεων. 

 

 

Αξιόπιστες λύσεις

 

 Οι εταιρίες της Viohalco δεσμεύονται να εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Αξιολογούν την αξιοπιστία με βάση την εμπειρία των πελατών τους και διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών. 

Οι εταιρίες της Viohalco επιδιώκουν να είναι αξιόπιστοι συνεργάτες, εφαρμόζοντας τις αρχές της πελατοκεντρικής φιλιοσοφίας. Αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία τους στην παραγωγική διαδικασία, στις εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτουν, και τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών, οι εταιρίες της Viohalco λειτουργούν ως αξιόπιστος συνεργάτης παροχής λύσεων προστιθέμενης αξίας στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται. Με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη, την εστίαση στην καινοτομία σε τεχνικές, εμπορικές και επιχειρησιακές λειτουργίες, καθώς και στην εξυπηρέτηση των πελατών τους παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες, οι εταιρίες της Viohalco μπορούν να αξιοποιούν συνέργειες και στρατηγικές συνεργασίες με σκοπό να προσφέρουν λύσεις οικονομικές, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, αλλά και καινοτόμες, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών.

Μία από τις βασικές στρατηγικές των εταιριών είναι η συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των πελατών και των εξειδικευμένων τεχνικών ομάδων τους, κατά την υλοποίηση κοινών έργων. Η συνεργασία αυτή λειτουργεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, και την είσοδο σε νέες αγορές.