viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Κλάδοι

Επισκόπηση

 
Η Viohalco S.A. (σύμβολο Euronext VIO, Χρηματιστηρίου Αθηνών: BIO) με έδρα τις Βρυξέλλες είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων, με κορυφαία θέση στην Ευρώπη. Οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρίες της Viohalco με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, εστιάζουν στην προηγμένη τεχνολογία και ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ετήσιο κύκλο εργασιών 4,4 δισ. ευρώ. Οι εταιρίες της Viohalco δεσμεύονται για τη βιώσιμη παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων με προστιθέμενη αξία για δυναμικές και υποσχόμενες αγορές, όπως: δόμηση και κατασκευές, ενέργεια και δίκτυα τηλεπικοινωνιών, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, συσκευασίες τροφίμων και φαρμάκων, θέρμανση και κλιματισμό, λιθογραφία, και πολλές άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.  
 
Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco εστιάζει επίσης στην τεχνολογία και την έρευνα και ανάπτυξη, και αποτελείται από εταιρίες που εστιάζουν στη βιομηχανική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, μηχανολογικές εφαρμογές, υπηρεσίες λογισμικού ERP και αυτοματοποίηση. 
 
Η Viohalco και οι εταιρίες της διαθέτουν επίσης σημαντικό αριθμό ακινήτων, κυρίως στην Ελλάδα, και έχουν υλοποιήσει έργα ανάπτυξης σε μια σειρά από ακίνητα.
 
Μέσω ενός εκτενούς δικτύου marketing και πωλήσεων, που περιλαμβάνει εμπορικές θυγατρικές, αντιπροσώπους και διανομείς, οι εταιρίες της Viohalco διαθέτουν παγκόσμια εμβέλεια και τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας μια πλήρη σειρά προϊόντων και αξιόπιστων υπηρεσιών. Επιπλέον, επενδύουν διαρκώς στην έρευνα και την τεχνολογία, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά. 
 
 

Ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων 

 
Οι εταιρίες της Viohalco προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες πελατών διεθνώς οι οποίοι λειτουργούν σε διαφορετικές και απαιτητικές αγορές. Με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία, τη βιώσιμη ανάπτυξη  και την οικονομική απόδοση, οι εταιρίες της Viohalco προσφέρουν προϊοντικές λύσεις σε ευρεία γκάμα διαστάσεων, διατομών, μετάλλων και κραμάτων, υποστηρίζοντας ποικίλες αγορές.  
 
 

 

Ρόλοι, φύλλα και ταινίες αλουμινίου βαμμένοι και άβαφοι για εφαρμογές βιομηχανικές, στη δόμηση, στην αρχιτεκτονική και στις κατασκευές, ταινίες αλουμινίου για συσκευασίες αναψυκτικών, πώματα και βαλβίδες ψεκασμού, φύλλο αλουμινίου για οικιακή χρήση και βιομηχανικές εφαρμογές, συσκευασίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, φύλλα και εξαρτήματα αλουμινίου για τους κλάδους της ναυπηγικής, των μεταφορών, των φορτηγών και τραίνων και της αυτοκινητοβιομηχανίας, ταινίες και φύλλα λιθογραφίας, καθώς και αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου για κτιριακές εφαρμογές, προφίλ αλουμινίου που προορίζονται για την αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές εφαρμογές.

                                                          

 

                                                

 

                                                      

 

Σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, προϊόντα διέλασης χαλκού, κραμάτων χαλκού και ορείχαλκου, προϊόντα έλασης χαλκού και ορείχαλκου, αγωγοί και σύρματα χαλκού. 

                                                                                                                        

 

                                             

 

   

Καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών όπως καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, ελέγχου, βιομηχανικών εφαρμογών, εξωτερικών εγκαταστάσεων, ναυτικά και υποβρύχια καλώδια μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης, σύρματα περιελίξεων, σύρματα χαλκού και αλουμινίου, καθώς και πλαστικά και ελαστικά μείγματα.

               

 

                   

Επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα, ολοκληρωμένο σύστημα οπλισμού σκυροδέματος, μορφοσίδηροι, λαμαρίνες, ειδικοί χάλυβες, χαλύβδινες μπάλες, ΤΗΝ προφίλ στήριξης στοών, λάμες boron για ανυψωτικά, χονδρόσυρμα και προϊόντα χάλυβα τελικής κατεργασίας.

                                                       

 

Σωλήνες χάλυβα για μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, και νερού, για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και κοίλες δοκοί για κατασκευαστικές εφαρμογές. 

                                                        

 

Μηχανές συνοδευόμενες από ειδικό λογισμικό για την αυτοματοποίηση της προκατασκευής χάλυβα οπλισμού. Engineering υλικών. Λύσεις τεχνολογικών εφαρμογών για αυτοματισμούς. 
 
 

Βιομηχανική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με εστίαση σε τέσσερις βασικούς μεταλλουργικούς κλάδους (αλουμίνιο, χαλκός, χάλυβας και ψευδάργυρος), παρέχοντας αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις. Παροχή υπηρεσιών έρευνας & ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία και τεχνικές λύσεις με εφαρμογή σε νέα προϊόντα, καθώς και σε διαδικασίες επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων. 

 

Ανάπτυξη των εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων της Viohalco και των θυγατρικών της. 

 

Ανάκτηση φυσικών πόρων, εμπόριο και επεξεργασία δευτερογενών πρώτων υλών,  υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων για τις θυγατρικές της Viohalco, καθώς και για εξωτερικούς εταιρικούς πελάτες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και συλλογικά συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

                                                                                     

 

 

 

Είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη για μπάνια και πλακίδια δαπέδων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

 

Χρηματοοικονομικών, λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών.