sector_steel_plants_port1 sector_steel_plants_port2

Χάλυβας

Παραγωγικές μονάδες και λιμάνια

Παραγωγικές μονάδες και λιμάνια

 

 
Η παραγωγική βάση του ομίλου χάλυβα περιλαμβάνει παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Βόρεια Μακεδονία και την Αυστραλία :
 
  • Παραγωγική μονάδα χάλυβα Σιδενόρ | Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
  • Παραγωγική μονάδα και λιμάνι Sovel | Αλμυρός (Ελλάδα)
  • Παραγωγική μονάδα Stomana Industry | Pernik (Βουλγαρία)
  • Παραγωγική μονάδα Έρλικον | Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
  • Παραγωγική μονάδα Dojran Steel | Nikolic (Βόρεια Μακεδονία)
  • Λιμάνι Port Svishtov West | (Βουλγαρία)
 
Untitled