viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εκτελεστική διοίκηση

Εκτελεστική διοίκηση

 
Η εκτελεστική διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Οικονομικούς Διευθυντές.
 

Jacques Moulaert, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Μουστάκας, Διευθύνων Σύμβουλος

Ευστράτιος Θωμαδάκης, Οικονομικός Διευθυντής

Παντελεήμων Μαυράκης, Οικονομικός Διευθυντής του ελληνικού υποκαταστήματος