viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Γενική επισκόπηση

Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα

 

Συμβουλευτείτε επίσης τον πίνακα με τα οικονομικά αποτελέσματα 2021

 

Untitled