financial_highlights

Γενική επισκόπηση

Πίνακας οικονομικών αποτελεσμάτων

Οικονομικά αποτελέσματα ανά έτος

 

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

(in EUR thousands) 2022 2021 2020 2019
Κύκλος εργασιών 6.985.735 5.374.512 3.850.077 4.198.194
         
Μικτό κέρδος 771.784 590.645 349.043 347.767
Αναπροσαρμοσμένο EBITDA 648.897 426.017 294.463 302.816
EBITDA 646.363 514.285 285.34 273.374
Αναπροσαρμοσμένο EBIT 499.783 286.128 162.443 160.223
EBIT 497.25 374.396 153.321 130.782
Κέρδη/Ζημίες προ φόρου εισοδήματος 374.564 275.984 59.273 31.924
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 266.133 194.994 21.377 8.206

 

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

  31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 2.726.424 2.520.805 2.377.678 2.219.399
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3.303.772 2.717.616 1.819.835 1.843.511
Σύνολο ενεργητικού 6.030.196 5.238.420 4.197.513 4.062.910
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.690.985 1.517.080 1.217.572 1.155.824
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.383.316 2.065.746 1.584.687 1.572.012
Σύνολο υποχρεώσεων 4.074.301 3.582.826 2.802.260 2.727.837
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.030.196 5.238.420 4.197.513 4.062.910

 

Untitled