sector_cables_activities1 sector_cables_activities2 sector_cables_activities3

Καλώδια

Δραστηριότητες και εταιρίες

Δραστηριότητες

 
Ο τομέας καλωδίων της Viohalco χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για τη δημιουργία προϊόντων για τη διεθνή αγορά. Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., οι θυγατρικές τις εταιρίες και η Icme Ecab S.A. συνθέτουν τον κλάδο καλωδίων της Viohalco και είναι μέλη της Cenergy Holdings S.A., βελγικής εταιρίας συμμετοχών, η οποία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω κορυφαίων θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών καθώς και των τηλεπικοινωνιών.
Η γκάμα προϊόντων Ελληνικά Καλώδια αποτελείται από καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής και υπερυψηλής τάσης, υποβρύχια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καλώδια διανομής ρεύματος, καλώδια εγκαταστάσεων, καλώδια δεδομένων και σηματοδότησης, καλώδια οπτικών ινών, καθώς και σύρματα περιελίξεων.
 
Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων, αγωγών, συρμάτων περιελίξεων χαλκού και αλουμινίου και ελαστικών και πλαστικών μειγμάτων. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο κλάδος καλωδίων (Ελληνικά καλώδια , Fulgor και Icme Ecab) έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κατασκευαστή καλωδίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξάγοντας σε περισσότερες από 50 χώρες. Η παραγωγική βάση του κλάδου καλωδίων αποτελείται από έξι εργοστάσια στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τα οποία παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης, έως καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης και σύρματα περιελίξεων. 
 

 

Βασικές εταιρίες 

 

Οι βασικές εταιρίες του κλάδου καλωδίων είναι: 

 

Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω κορυφαίων θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα και την Ελληνικά Καλώδια, την Fulgor και την Icme Ecab στον κλάδο των καλωδίων, πρωτοπόρες εταιρίες σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των κατασκευών.

Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, συρμάτων περιελίξεων, καθώς και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών. Η βάση παραγωγής της εταιρίας και των θυγατρικών της περιλαμβάνει πέντε μονάδες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
 
Η Icme Ecab S.A. έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η εταιρία διαθέτει εκτενές χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που περιλαμβάνει καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, ενέργειας, ελέγχου, βιομηχανικών χρήσεων και εξωτερικών εφαρμογών, χαμηλής και μέσης τάσης, καλώδια βραδύκαυστα-πυράντοχα-ελεύθερα αλογόνων, καλώδια ορυχείων, καλώδια πλοίων και ειδικών απαιτήσεων, καλώδια τηλεπικοινωνιών, σηματοδότησης, καλώδια τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων, αγωγούς χαλκού και αλουμινίου, καθώς και πλαστικά και ελαστικά μείγματα. Μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα έρευνας και ανάπτυξης λειτουργεί μέσα στο εργοστάσιο της εταιρίας ώστε να επιβλέπει τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
 
Η Lesco Ltd είναι μονάδα παραγωγής ξύλινων στροφείων και παλετών στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας.