Παγκόσμια παρουσία

Παγκόσμια παρουσία με βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένο Βασίλειο και με συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία, ισχυρό εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες και πελάτες που εξυπηρετούνται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.
  • Έδρα
  • Γραφεία
  • Εργοστάσια
  • Εμπορικές θυγατρικές
  • Γραφεία marketing
  • Παρουσία στην αγορά