technology_r&d1 technology_r&d2

Τεχνολογία

Τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη

Τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη

 
Η δραστηριότητα της Viohalco στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) εστιάζει στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποτελεσματικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών λειτουργιών. Στο προσκήνιο των τεχνολογικών εξελίξεων, οι εταιρίες της Viohalco προωθούν τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και διατηρούν στρατηγικές συνεργασίες με επιστημονικούς οργανισμούς και διεθνή ερευνητικά κέντρα, καθώς και με πρωτοπόρες εταιρίες σε διεθνές επίπεδο. Η συνεχής επιστημονική έρευνα, σε συνδυασμό με την εμπειρία από τις μονάδες χύτευσης χαλκού, αλουμινίου και χάλυβα των εταιριών της Viohalco και των αντιστοίχων μονάδων μορφοποίησης, έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση βαθιάς γνώσης στη μεταλλουργία.
 
Οι εταιρίες της Viohalco επενδύουν σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αναβαθμίζουν διαρκώς τις υφιστάμενες μονάδες προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. 
Οι έμπειροι μηχανικοί που στελεχώνουν τις παραγωγικές μονάδες ενισχύουν την απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες των γραμμών παραγωγής, πέρα από τις προσδοκίες των κατασκευαστών.
 
Μέσω της συνεχούς έρευνας και της βελτιστοποίησης της τεχνολογίας των παραγωγικών διαδικασιών, οι μηχανικοί των εταιριών της Viohalco επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια των προϊόντων τους με καινοτόμες λύσεις. 
Με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, οι εταιρίες επιλέγουν, εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες και αναπτύσσουν τεχνικές δεξιότητες στην παραγωγική διαδικασία.
 
Οι εταιρίες της Viohalco συνεργάζονται με επιστημονικούς οργανισμούς και κορυφαία διεθνή ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 
 
 • Πανεπιστήμιο του Manchester (Manchester University), Ηνωμένο Βασίλειο
 • IEHK, Institut für Eisenhüttenkunde, RWTH Aachen, Γερμανία
 • Πολυτεχνείο του Delft (Delft University of Technology), Ολλανδία
 • Πανεπιστήμιο του Ghent (University of Ghent), Βέλγιο
 • Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Αγωγών (European Pipeline Research Group) (EPRG) 
 • TWI – Ινστιτούτο Συγκολλλήσεων (The Welding Institute), Ηνωμένο Βασίλειο
 • Institut für Korrosionsshutz στη Δρέσδη, Γερμανία
 • SINTEF Energy Research, Νορβηγία
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 • Πολυτεχνείο Κρήτης 
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
 • ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 
 
Οι εταιρίες του ομίλου Viohalco συμμετέχουν επίσης και σε διάφορα Ευρωπαϊκά βιομηχανικά ερευνητικά προγράμματα και συνδέσμους. 
 
 • European Aluminium Association (EAA)
 • European Copper Institute (ECI)
 • International Wrought Copper Council (IWCC)
 • CEN/TC 133/EC Copper and Copper Alloys-Editing committee 
 • CEN/TC 133/WG1 Unwrought copper products 
 • CEN/TC 133/WG3 Copper tubes (installation and industrial)
 • European Coil Coating Association (ECCA)
 • European Aluminium Foil Association (EAFA)
 • European Steel Association (EUROFER) 
 • European association representing metallurgical slag producers and processors (EUROSLAG)
 • European Welding Association (EWA)
 • Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (Ε.ΒΙ.ΠΑΡ)
 • Σύνδεσμος βιομηχανιών και επιχειρήσεων ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)
 
Με σκοπό να αναπτύξουν επιπλέον τεχνογνωσία σε αναδυόμενες τεχνολογίες και να είναι ενήμερες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, οι εταιρίες της Viohalco  διατηρούν μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίες παγκόσμιες εταιρίες, όπως: 
 
 • United Aluminum Company of Japan (UACJ Corp.)
 • Mitsubishi
 • Daido Steel Co
 • Viscas Corporation
 • Automatic Wire Machines Spa 
 • GMH Gruppe Georgsmarienhuette
 
Επιδεικνύοντας δέσμευση στην καινοτομία, τα κέντρα τεχνολογίας και έρευνας και ανάπτυξης των εταιριών της Viohalco, παρουσιάζουν επιτυχημένη πορεία, αναπτύσσοντας λύσεις που επιτρέπουν στις εταιρίες να παράγουν και να εμπορεύονται εξειδικευμένα και ανταγωνιστικά προϊόντα. 
 
 
Το Κέντρο Τεχνολογίας της Ελβάλ αναπτύσσει ειδικά προϊόντα ιδιαίτερα ανθεκτικά με αντιολισθητικές ιδιότητες. Η Ελβάλ παράγει επίσης φύλλα πολύ υψηλής επιπεδότητας με επίστρωση λάκας υψηλής ποιότητας, προϊόντα κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, καθώς και προϊόντα που υποβάλλονται σε βαθιά κοίλανση και διέλαση. 
 
Το τμήμα Τεχνολογίας της Συμετάλ προωθεί καινοτόμο σχεδιασμό επιφανειών και έλεγχο της συνάφειας του αλουμινίου σε ελάσματα και επιστρώσεις, ειδικά σχεδιασμένα μηχανικά χαρακτηριστικά για άψογη μορφοποίηση, μαζί με εφαρμογή της πιο πρόσφατης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής παρουσίας της εταιρίας στους κλάδους συσκευασίας τροφίμων και φαρμάκων. 
Παράλληλα με τους πόρους έρευνας και ανάπτυξης των εταιριών της Viohalco, οποιαδήποτε επιπλέον συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται από αναγνωρισμένους και εξειδικευμένους οργανισμούς που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια των πελατών.  
 
Η Χαλκόρ λειτουργεί ένα νέο και καινοτόμο εργαστήριο για τον έλεγχο της θερμικής απόδοσης των σωλήνων με εσωτερικές ελικώσεις (Talos® Inner Grooved Tubes) – IGT. Αυτό επιτρέπει στην εταιρία να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων της, καθώς και να προσφέρει μια εντελώς νέα σειρά υπηρεσιών. 
 
Η Ελληνικά Καλώδια διαθέτει υπερσύγχρονο εργαστήριο πολυμερών στο εργοστάσιο Οινοφύτων. Κύριο αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η χημική ανάλυση και η ταυτοποίηση των πρώτων υλών, με έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο και την ενδελεχή ανάλυση των πολυμερών των υπόγειων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης καθώς και των υποβρύχιων καλωδίων. Το εργαστήριο ασχολείται και με την έρευνα και ανάπτυξη νέων πλαστικών και ελαστομερών μειγμάτων. 
 
Η Etem διαρκώς αναπτύσσει διαδικασίες παραγωγής για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, επενδύοντας σε μηχανολογικό εξοπλισμό για κατεργασίες υψηλής πιστότητας και ακρίβειας, καθώς και σε διαρκείς δοκιμές για την παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Μετά από χρόνια ανάπτυξης και συνεργασίας με πελάτες, Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα, η Etem είναι προμηθευτής Tier 2 και Tier 1 στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, πιστοποιημένη για να παράγει προφίλ και εξαρτήματα αλουμινίου για συστήματα απορρόφησης ενέργειας (crash relevant systems). Επιπλέον η Εταιρία με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη μέσω του τμήματος R&D εξελίσσει συνεχώς τα αρχιτεκτονικά της συστήματα ακολουθώντας πιστά τα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς οίκους συνοδεύουν κάθε προϊόν που φεύγει από τις αποθήκες της Εtem επισφραγίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα του.
 
H διαρκής προσήλωση της Σιδενόρ στην καινοτομία πιστοποιείται από την εμπεριστατωμένη έρευνα και τις σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την πορεία της. Η Σιδενόρ έκανε ένα βήμα παραπέρα, αναπτύσσοντας εξολοκλήρου και προωθώντας σε παγκόσμιο επίπεδο μία νέα τεχνολογία με το όνομα Synthesis™. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του σύστημα αυτοματοποιημένης παραγωγής τελικών προϊόντων χάλυβα οπλισμού που αναπτύχθηκε από τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Σιδενόρ, την εταιρία Πράκσυς Α.Ε. Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της τεχνολογίας, η Πράκσυς δημιούργησε και ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού (περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως σχεδιασμό προϊόντων, έλεγχο λειτουργίας της μηχανής , τοποθέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών, προγραμματισμό παραγωγής και logistics).
 
Η Σιδενόρ υιοθέτησε επίσης νέες καινοτόμες λύσεις παραγωγής και στις δύο ελληνικές μονάδες της, στον Αλμυρό και τη Θεσσαλονίκη. Επαγωγικές κάμινοι αναθέρμανσης έχουν υποκαταστήσει τις κάμινους φυσικού αερίου οδηγώντας σε σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά την παραγωγή, σε εξοικονόμηση φυσικού αερίου και μείωση ενεργειακής ζήτησης για κάθε τόνο παραγόμενου χάλυβα. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας και τεχνολογικών εξελίξεων, η παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα σε “one heat” (από τον τηγμένο χάλυβα μέχρι το τελικό προϊόν) έγινε πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, καινοτομίες όπως η συνεχής τροφοδοσία των απορριμμάτων (Consteel®) και η on-line χημική ανάλυση των απαερίων κατά τη διάρκεια της χαλυβοποίησης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας και συνεισφέρουν σε βελτιστοποιημένη παραγωγή χάλυβα, σε συμμόρφωση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Ο τομέας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και αερίου στον οποίο επικεντρώνονται οι δραστηριότητες της εταιρίας Σωληνουργεία Κορίνθου χαρακτηρίζεται από συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και χρήση τεχνολογιών αιχμής.
Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, μέσω των παρακάτω ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης: 
 
 • Εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης των διεργασιών συνδυαζόμενες με εσωτερικές δοκιμές στοχεύοντας όσο το δυνατόν «στενότερα» όρια παραμέτρων και κατά συνέπεια σε υψηλότερη ομοιομορφία προϊόντος.
 • Επέκταση της γκάμας παραγωγής όσον αφορά το πάχος / ποιότητα χάλυβα.
 • Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας, τεχνικών δοκιμών/ελέγχων και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στο πεδίο των μη καταστρεπτικών ελέγχων.
 • Παραγωγή σωλήνων για χρήση σε εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες (όξινο περιβάλλον, υποθαλάσσιους αγωγούς, υψηλές αξονικές παραμορφώσεις όπως reeling).
 • Χρήση προηγμένων συστημάτων προστασίας των χαλυβδοσωλήνων από την διάβρωση και τη μηχανική φθορά.  
 • Συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και ινστιτούτα (EPRG, TWI, Ελκεμέ).
 • Συμμετοχή σε σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και της αρτιότητάς του κατά τη χρήση (JIP, RFCS projects).