viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Ποιοτικές προϊοντικές λύσεις

Ευρεία γκάμα προϊόντων

Ευρεία γκάμα προϊοντικών λύσεων

 
Οι εταιρίες της Viohalco προσφέρουν μια ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες πελατών σε όλο τον κόσμο οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφοροποιημένες και απαιτητικές αγορές – από τον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών μέχρι τη ναυπηγική, τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη θέρμανση και τον κλιματισμό, τις συσκευασίες, τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ενέργειας. Με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση, οι εταιρίες επιδιώκουν να προσφέρουν τις καλύτερες προϊοντικές λύσεις σε μια ευρεία γκάμα διαστάσεων, διατομών, μετάλλων και κραμάτων, που ανταποκρίνονται σε μια ποικιλία αγορών.  
 
 

         

 

        

 

  

 
Οι θυγατρικές της Viohalco είναι αναγνωρισμένες ως κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στους κλάδους: αλουμινίου, καλωδίων, χαλκού, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Εστιάζοντας σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη, οι εταιρίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες διεθνών πελατών σε έργα υποδομών και σε διαφοροποιημένες αγορές. Τα βασικά πλεονεκτήματα των εταιριών της Viohalco είναι:  
 
  • Διαφοροποιημένες λειτουργίες που επιτρέπουν την αναγνώριση ευκαιριών παγκοσμίως και τη διοχέτευση επενδύσεων σε ελκυστικές αγορές. 
  • Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου για το χτίσιμο έμπειρων ομάδων που υποστηρίζουν επενδυτικές αποφάσεις.  
  • Εξειδίκευση στην επιλογή κορυφαίων εργοστασιακών γραμμών που εμπλουτίζουν την παγκόσμια αγορά. 
  • Δέσμευση για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης  και την παραγωγή διαδικασιών βελτιστοποίησης που διασφαλίζει τη μακροχρόνια ανάπτυξη των εταιριών της Viohalco. 
 
Οι εταιρίες της Viohalco προσφέρουν αξιόπιστες και καινοτόμες προϊοντικές λύσεις για τη δόμηση και τις κατασκευές, για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και ναυπηγικής, τις συσκευασίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, τα συστήματα ύδρευσης και υγιεινής, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και μηχανολογικών εφαρμογών. 
Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της αναπτύσσουν ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων, κυρίως στην Ελλάδα.
 
Για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους, οι εταιρίες υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας ώστε να φέρνουν διαρκώς καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην αγορά, να βελτιώνουν τις διαδικασίες παραγωγής, καθώς και να προωθούν την ανακύκλωση υλικών και την ορθή χρήση των φυσικών πόρων.
 
Οι θυγατρικές εταιρίες της Viohalco με βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένο Βασίλειο και με συμμετοχές σε εταιρίες με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία και ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες, διαθέτουν τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι εταιρίες της Viohalco διατηρούν  σημαντικά μερίδια αγοράς σε ποικίλες γεωγραφικές αγορές και εξυπηρετούν μια διαφοροποιημένη βάση πελατών που αποτελείται από κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως. Με συνεχιζόμενες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση, οι εταιρίες  της Viohalco είναι αξιόπιστοι συνεργάτες για διεθνείς πελάτες που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικές και απαιτητικές αγορές.
 
Untitled