x_bedoret

Xavier Bedoret

Xavier Bedoret, μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Bedoret κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Νομικές Επιστήμες και την Ψυχολογία από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (UCL) και είναι πιστοποιημένος ορκωτός λογιστής. Πριν την προσχώρησή του στη Viohalco, διετέλεσε ανώτερος διευθυντής ελέγχου στην KPMG και μέλος της Διεύθυνσης Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνου της ENGIE S.A.