Corporate Social Responsibility and Sustainability1 Corporate Social Responsibility and Sustainability2 Corporate Social Responsibility and Sustainability3

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δέσμευση

Δέσμευση

 
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική των εταιριών της Viohalco, με βάση τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων που αφορούν στο περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την ανάπτυξη των ανθρώπων και την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων. 
Σε όλες τις εταιρίες, η Βιώσιμη Ανάπτυξη ενσωματώνεται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για να προωθήσει την υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και για να ενθαρρύνει την εστίαση σε προϊόντα που έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. Οι εταιρίες της Viohalco θέτουν στόχους που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που είναι ενσωματωμένοι στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, αναγνωρίζοντας ότι η μακροχρόνια επιχειρηματική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στις στρατηγικές προτεραιότητες των εταιριών περιλαμβάνονται η παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών. 
 
Οι εταιρίες της Viohalco προωθούν επίσης μεθόδους παραγωγής με έμφαση στην ανακύκλωση και επενδύουν στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Οι προσπάθειες αυτές υποστηρίζονται από τη δέσμευση για υγεία και ασφάλεια στην εργασία, μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπων, καθώς και από τη φιλοδοξία για τη διαρκή συνεισφορά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες. 
 
Σύμφωνα με τις αξίες της Viohalco για υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία οι εταιρίες της Viohalco έχουν αναλάβει τις παρακάτω δεσμεύσεις: 
 
  • Υλοποίηση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης 
  • Αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και πλήρης εφαρμογή προτύπων, πολιτικών, εσωτερικών οδηγιών και διαδικασιών καθώς και άλλες δεσμεύσεις που προέρχονται από εθελοντικές συμφωνίες 
  • Αμφίδρομη συνεχή επικοινωνία με όλους τους συμμετόχους έτσι ώστε να αναγνωρίζονται και να καταγράφονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους, καθώς η ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
  • Παροχή ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους των εταιριών, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη
  • Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση 
  • Ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους συμμετόχους των εταιριών, με βάση τη διαφάνεια
  • Συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον
  • Συνεχή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τους απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης των εταιριών:
 
     
 
Untitled