BridgeNorth_UK

Νέα

 Ο οργανισμός τυποποίησης και πιστοποίησης Aluminium Stewardship Initiative πιστοποιεί το εργοστάσιο της Bridgnorth Aluminium στο Ηνωμένο Βασίλειο


 

Η Bridgnorth Aluminium ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα πιστοποίησης επιδόσεων του οργανισμού ASI, καταδεικνύοντας την προσήλωσή της στην τήρηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης. Η πιστοποίηση για τις δραστηριότητές της στο Shropshire του Ηνωμένου Βασιλείου καλύπτει την παραγωγή ταινιών αλουμινίου για λιθογραφία, ρόλων αλουμινίου για περαιτέρω επεξεργασία (foilstock), ταινιών αλουμινίου για μετασχηματιστές και διαμορφώσιμων φύλλων/ταινιών αλουμινίου για θερμομονωτικά και ηχομονωτικά εξαρτήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

 

 

Ο οργανισμός Aluminium Stewardship Initiative (ASI) ανακοίνωσε σήμερα ότι το εργοστάσιο της Bridgnorth Aluminium στην πόλη Shropshire του Ηνωμένου Βασιλείου πιστοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με το πρότυπο ASI Performance Standard για την υπεύθυνη παραγωγή, την προμήθεια και τη διαχείριση αλουμινίου. Οι δραστηριότητες του εργοστασίου περιλαμβάνουν χυτήριo, ελασματουργείo, δύο κέντρα λιθογραφίας, μια γραμμή πολλαπλής κοπής και τελικές μηχανές προετοιμασίας των προϊόντων. Η Bridgnorth Aluminium παράγει ταινίες αλουμινίου από το 1933.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης του οργανισμού ASI αναπτύχθηκε μέσω μιας εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεί τη μοναδική διεξοδική εθελοντική πρωτοβουλία για ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με την αλυσίδα αξίας του αλουμινίου. Το πρότυπο ASI Performance Standard προσδιορίζει αρχές και κριτήρια που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου. Παραθέτει 59 κριτήρια που υπάγονται στους τρεις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, οι οποίοι καλύπτουν καίρια θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, και τα εργατικά δικαιώματα. Ο έλεγχος του εργοστασίου της Bridgnorth Aluminium διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο φορέα DNV GL. 

Η κα Fiona Solomon, Γενική Διευθύντρια του οργανισμού ASI δήλωσε: «Συγχαίρουμε θερμά την Bridgnorth Aluminium για την πιστοποίηση ASI που απέκτησε, συνδέοντας μια ιστορική εταιρία με τη σύγχρονη δέσμευσή της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεδομένου ότι τα προϊόντα της εταιρίας χρησιμοποιούνται σε τόσο διαφορετικούς τομείς όπως οι λιθογραφικές εκτυπώσεις και η αυτοκινητοβιομηχανία, η συσκευασία και η ενέργεια, η Bridgnorth Aluminium αποτελεί σπουδαίο πρεσβευτή των υπεύθυνων πρακτικών παραγωγής για αυτούς τους κλάδους τελικής επεξεργασίας προϊόντων». 

Ο κ. Simon MacVicker, Διευθύνων Σύμβουλος της Bridgnorth Aluminium δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που επιτύχαμε αυτή την πιστοποίηση ASI, μετά την αυστηρή εξωτερική αξιολόγηση της επιχείρησής μας και του τρόπου με τον οποίο τη διευθύνουμε. Νιώθουμε ικανοποίηση που οι μακροχρόνιες προσπάθειές μας στον τομέα αυτό πλέον αναγνωρίζονται από έναν εξωτερικό και αντικειμενικό φορέα και θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες γνώσεις και την εμπειρία που αποκομίσαμε από τη διαδικασία πιστοποίησης για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις επιδόσεις μας σταθέματα βιώσιμης ανάπτυξης». 

Ανατρέξτε στη συνοπτική έκθεση ελέγχου της Bridgnorth Aluminium

7 Ιανουαρίου 2020

Σχετικά με τον οργανισμό ASI


Η Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου / aluminium Stewardship Initiative (ASI) είναι ένας παγκόσμιος, πολυμετοχικός οργανισμός δημιουργίας προτύπων και πιστοποιήσεων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ασχολείται με την υπεύθυνη παραγωγή, την προμήθεια και τη διαχείριση του αλουμινίου σύμφωνα με μια καθολική προσέγγιση της αλυσίδας αξίας. Για τον σκοπό αυτό, ο ASI παρουσίασε τα πρότυπα Performance Standard και Chain of Custody Standard τον Δεκέμβριο του 2017.
 
Στα 100 και πλέον μέλη του ASI συγκαταλέγονται κορυφαίοι κοινωνικοί φορείς, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη βωξίτη, την παραγωγή αλουμίνας, την τήξη αλουμινίου, τη μεταποίηση, την παραγωγή προϊόντων και εξαρτημάτων, καθώς και στους τομείς καταναλωτικών και εμπορικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας κατασκευών και της βιομηχανίας συσκευασίας, κλαδικές ενώσεις και άλλοι υποστηρικτές.
 
Ο ASI συνεχίζει να επιδιώκει τη δέσμευση με εμπορικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας αξίας του αλουμινίου από όλο τον κόσμο. Συνιστάται  στους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη να μάθουν περισσότερα για τη δομή συμμετοχής και πώς να εγγραφούν