technology_1 technology_2

Τεχνολογία και R&D

Δραστηριότητες και εταιρίες

Δραστηριότητες

 
Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που εστιάζουν σε νέα, καινοτόμα και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, σε αποδοτικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, την έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση των μονάδων παραγωγής και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης και εταιρίες τεχνολογίας, engineering, αυτοματισμών και πληροφορικής με εμπειρία που ξεπερνά τα 30 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών στη βιομηχανία, την ενέργεια και το περιβάλλον. Οι δραστηριότητες πληροφορικής περιλαμβάνουν πρωτοπόρες λύσεις στους τομείς των ERP, CRM, BI, ιχνηλασιμότητας και άλλων. 
 
Οι εταιρίες της Viohalco, προκειμένου να παραμείνουν στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, προωθούν συνεχώς την έρευνα και ανάπτυξη και αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις. Διατηρούν παράλληλα στρατηγικές συνεργασίες με επιστημονικούς οργανισμούς και διεθνή ερευνητικά κέντρα, καθώς και με πρωτοπόρες εταιρίες σε διεθνές επίπεδο. Η συνεχής επιστημονική έρευνα και η μεγάλη εμπειρία από τις μονάδες χύτευσης χαλκού, αλουμινίου και χάλυβα της Viohalco και των αντιστοίχων μονάδων μορφοποίησης, έχουν ως αποτέλεσμα στην απόκτηση βαθιάς γνώσης στη μεταλλουργία.
 
Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εταιριών της Viohalco είναι η τεχνογνωσία τους στην κατασκευή και την αναβάθμιση παραγωγικών μονάδων, καθώς και η εμπειρία τους στο σχεδιασμό, τον ανασχεδιασμό (re-engineering), τη βελτιστοποίηση διεργασιών και τα συστήματα εποπτικού ελέγχου.
 
Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Κορυφαίοι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μεταλλουργοί καθώς και μηχανικοί υλικών και διεργασιών εγγυώνται τη σταθερή αύξηση της ποιότητας, συνδυάζοντας και μια διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας. 
 

Βασικές εταιρίες

 
Το Ελκεμέ εστιάζει στη βιομηχανική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση κυρίως σε τέσσερις βασικούς τομείς μετάλλων (αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και ψευδαργύρου). Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και τεχνικές λύσεις για νέα προϊόντα, καθώς και για τη βελτιστοποίηση υπαρχουσών διαδικασιών για επιχειρήσεις και μονάδες παραγωγής.
 
Η Teka Systems Α.Ε. αναλαμβάνει μηχανολογικά έργα υψηλών απαιτήσεων στους τομείς χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού – ορειχάλκου και της βιομηχανίας κατασκευής καλωδίων ισχύος και τηλεπικοινωνιών. Δραστηριοποιείται στις μηχανολογικές εφαρμογές και κατασκευές, στην εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού και στη διαδικασία και αυτοματισμό τεχνολογιών σε ολοκληρωμένα έργα. Επίσης, υλοποιεί έργα πληροφορικής στους τομείς των ERP, CRM, BI, analytics και άλλων. 
 
Η Πράκσυς έχει σκοπό την ανάπτυξη, εμπορική προώθηση και επίβλεψη της εφαρμογής ολοκληρωμένων κατασκευαστικών συστημάτων και λύσεων στον τομέα του χάλυβα (δομικού και οπλισμού σκυροδέματος).  
 
Το Κέντρο Τεχνολογίας της Ελβάλ αναπτύσσει ειδικά προϊόντα ιδιαίτερα ανθεκτικά με αντιολισθητικές ιδιότητες. Η Ελβάλ παράγει επίσης φύλλα πολύ υψηλής επιπεδότητας με επίστρωση λάκας υψηλής ποιότητας, προϊόντα κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, καθώς και προϊόντα που υποβάλλονται σε βαθιά κοίλανση και διέλαση.
 
Το τμήμα Τεχνολογίας της Συμετάλ προωθεί καινοτόμο σχεδιασμό επιφανειών και έλεγχο της συνάφειας του αλουμινίου σε ελάσματα και επιστρώσεις, ειδικά σχεδιασμένα μηχανικά χαρακτηριστικά για άψογη μορφοποίηση, μαζί με εφαρμογή της πιο πρόσφατης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα τρόφιμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής παρουσίας της εταιρίας στους κλάδους συσκευασίας τροφίμων και φαρμάκων. 
Παράλληλα με τους πόρους έρευνας και ανάπτυξης των εταιριών της Viohalco, οποιαδήποτε επιπλέον συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται από αναγνωρισμένους και εξειδικευμένους οργανισμούς που ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια των πελατών.  
 

Η Χαλκόρ λειτουργεί ένα νέο και καινοτόμο εργαστήριο για τον έλεγχο της θερμικής απόδοσης των σωλήνων με εσωτερικές ελικώσεις (Talos® Inner Grooved Tubes) – IGT. Αυτό επιτρέπει στην εταιρία να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων της, καθώς και να προσφέρει μια εντελώς νέα σειρά υπηρεσιών. 

Η Ελληνικά Καλώδια διαθέτει υπερσύγχρονο εργαστήριο πολυμερών στο εργοστάσιο Οινοφύτων. Κύριο αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η χημική ανάλυση και η ταυτοποίηση των πρώτων υλών, με έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο και την ενδελεχή ανάλυση των πολυμερών των υπόγειων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης καθώς και των υποβρύχιων καλωδίων. Το εργαστήριο ασχολείται και με την έρευνα και ανάπτυξη νέων πλαστικών και ελαστομερών μειγμάτων. 
 
Η Etem διαρκώς αναπτύσσει διαδικασίες παραγωγής για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, επενδύοντας σε μηχανολογικό εξοπλισμό για κατεργασίες υψηλής πιστότητας και ακρίβειας, καθώς και σε διαρκείς δοκιμές για την παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Μετά από χρόνια ανάπτυξης και συνεργασίας με πελάτες, Ευρωπαϊκά ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα, η Etem είναι προμηθευτής Tier 2 και Tier 1 στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, πιστοποιημένη για να παράγει προφίλ και εξαρτήματα αλουμινίου για συστήματα απορρόφησης ενέργειας (crash relevant systems). Επιπλέον η Εταιρία με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη μέσω του τμήματος R&D εξελίσσει συνεχώς τα αρχιτεκτονικά της συστήματα ακολουθώντας πιστά τα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς οίκους συνοδεύουν κάθε προϊόν που φεύγει από τις αποθήκες της Εtem επισφραγίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα τους.
 
H διαρκής προσήλωση της Σιδενόρ στην καινοτομία πιστοποιείται από την εμπεριστατωμένη έρευνα και τις σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την πορεία της. Η Σιδενόρ έκανε ένα βήμα παραπέρα, αναπτύσσοντας εξολοκλήρου και προωθώντας σε παγκόσμιο επίπεδο μία νέα τεχνολογία με το όνομα Synthesis™. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του σύστημα αυτοματοποιημένης παραγωγής τελικών προϊόντων χάλυβα οπλισμού που αναπτύχθηκε από τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Σιδενόρ, την εταιρία Πράκσυς Α.Ε. Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της τεχνολογίας, η Πράκσυς δημιούργησε και ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού (περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως σχεδιασμό προϊόντων, έλεγχο λειτουργίας της μηχανής , τοποθέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών, προγραμματισμό παραγωγής και logistics).
Η Σιδενόρ υιοθέτησε ακόμα νέες καινοτόμες λύσεις παραγωγής και στις δύο ελληνικές μονάδες της, στον Αλμυρό και τη Θεσσαλονίκη. Επαγωγικοί φούρνοι αναθέρμανσης υποκατέστησαν τους φούρνους φυσικού αερίου οδηγώντας σε σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά την παραγωγή, σε εξοικονόμηση φυσικού αερίου και μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για κάθε τόνο παραγόμενου χάλυβα. 
 
Ο τομέας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και αερίου στον οποίο επικεντρώνονται οι δραστηριότητες της εταιρίας Σωληνουργεία Κορίνθου χαρακτηρίζεται από συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, μέσω των παρακάτω ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης: 

  • Εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης των διεργασιών συνδυαζόμενες με εσωτερικές δοκιμές στοχεύοντας όσο το δυνατόν «στενότερα» όρια παραμέτρων και κατά συνέπεια σε υψηλότερη ομοιομορφία προϊόντος.
  • Επέκταση της γκάμας παραγωγής όσον αφορά στο πάχος / ποιότητα χάλυβα.
  • Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας, τεχνικών δοκιμών/ελέγχων και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στο πεδίο των μη καταστρεπτικών ελέγχων.
  • Παραγωγή σωλήνων για χρήση σε εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες (όξινο περιβάλλον, υποθαλάσσιους αγωγούς, υψηλές αξονικές παραμορφώσεις όπως reeling).
  • Χρήση προηγμένων συστημάτων προστασίας των χαλυβδοσωλήνων από τη διάβρωση και τη μηχανική φθορά.  
  • Συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και ινστιτούτα (EPRG, TWI, Ελκεμέ).
  • Συμμετοχή σε σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και της αρτιότητάς του κατά τη χρήση (JIP, RFCS projects).
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ενότητα Τεχνολογία