World class quality1 World class quality2 World class quality3 World class quality4

Ποιοτικές προϊοντικές λύσεις

Παγκόσμιας κλάσης ποιότητα

Παγκόσμιας κλάσης ποιότητα 

 
Οι θυγατρικές της Viohalco δεσμεύονται να εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες τους. H δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν αποτελεί απλά στρατηγική προτεραιότητα για τις εταιρίες, αλλά βασικό στοιχείο της εταιρικής τους υπευθυνότητας. 
 
Η αξιολόγηση της ποιότητας γίνεται με βάση τις εμπειρίες των πελατών. Οι εταιρίες της Viohalco πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να βελτιώνουν την κατανόηση των προσδοκιών των πελατών τους. Η πεποίθηση αυτή ανεβάζει τα πρότυπά τους ακόμα πιο ψηλά, βελτιώνοντας την ποιότητα σε κάθε ένα προϊόν. 
 
Για τις θυγατρικές της Viohalco η ποιότητα έχει μεγάλη σημασία και είναι ευθύνη όλων. Οι εταιρίες δεσμεύονται να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, και να προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία στους πελάτες τους.
 
Σκοπός των εταιριών της Viohalco είναι η συνεχής βελτίωση της αξίας των προτάσεών τους και η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω: 
 
  • Ισχυρή εστίαση στην καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη
  • Εφαρμογή των πιο σύγχρονων διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας
  • Υιοθέτηση προηγμένου εξοπλισμού και τεχνολογιών
  • Βαθιά γνώση της μεταλλουργίας
  • Διαρκής ανάπτυξη και προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων τους.   
 
Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, οι εταιρίες της Viohalco συνεχώς βελτιώνουν την παραγωγική ικανότητα και τις δεξιότητες των ανθρώπων τους για να δημιουργούν ποιοτικές λύσεις υψηλής αξίας για τους πελάτες τους. Τα εξειδικευμένα κέντρα τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης  των εταιριών της Viohalco, όπως είναι το Ελκεμέ, Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε., το Κέντρο Τεχνολογίας της Ελβάλ και η Teka Systems Α.Ε. τις φέρνουν στο προσκήνιο των τελευταίων εξελίξεων, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες παραγωγής και επεξεργασίας για να εισάγουν με επιτυχία νέα προϊόντα και καινοτόμες λύσεις στην αγορά. Οι εταιρίες  της Viohalco συνεργάζονται στενά με τους πελάτες τους για την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και εξατομικευμένων λύσεων. 
 
Untitled