sector_recycling_plants1 sector_recycling_plants2

Ανάκτηση φυσικών πόρων

Παραγωγικές μονάδες

Παραγωγικές μονάδες

 

 

Η παραγωγική βάση για τον κλάδο ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία: 
 
  • Μονάδες επεξεργασίας Αειφόρος | Θεσσαλονίκη και Αλμυρός (Ελλάδα) 
  • Μονάδα επεξεργασίας Aeiforos Bulgaria | Pernik (Βουλγαρία)
  • Εργοταξιακή αυλή και μονάδα επεξεργασίας Αναμέτ | Ασπρόπυργος (Ελλάδα)
  • Μονάδα επεξεργασίας ΑΗΗΕ Βιανάττ | Ασπρόπυργος (Ελλάδα)
  • Εργοταξιακή αυλή Metalvalius | Gara Iskar, Σόφια (Βουλγαρία)
  • Πέντε εργοταξιακές αυλές Inos Balkan | Valjevo, Ub, Lajkovac, Obrenovac, και Λιμάνι Βελιγραδίου (Σερβία)
  • Εργοταξιακή αυλή Novometal | Σκόπια (Βόρεια Μακεδονία)
  • Ορυχείο Θερμολίθ | Γρεβενά (Ελλάδα)
  • Μονάδα επεξεργασίας Θερμολίθ | Χαλκιδική (Ελλάδα)