sector_copper_plants_port1 sector_copper_plants_port2

Χαλκός

Παραγωγικές μονάδες και λιμάνια

Παραγωγικές μονάδες και λιμάνια

 

 

Η παραγωγική βάση του κλάδου χαλκού περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία:
 
  • Παραγωγική μονάδα σωλήνων χαλκού Χαλκόρ | Οινόφυτα (Ελλάδα)
  • Χυτήριο Χαλκόρ | Οινόφυτα (Ελλάδα)
  • Παραγωγική μονάδα διέλασης χαλκού, κραμάτων χαλκού, ράβδων και σωλήνων ορειχάλκου Χαλκόρ | Οινόφυτα (Ελλάδα)
  • Παραγωγική μονάδα επεξεργασίας χαλκού και ορειχάλκου Sofia Med | Σόφια (Bulgaria)
  • Παραγωγική μονάδα καλωδίων Ελληνικά Καλώδια | Θήβα (Ελλάδα)
  • Παραγωγική μονάδα καλωδίων και λιμάνι Fulgor | Σουσάκι, Κορινθίας (Ελλάδα)
  • Παραγωγική μονάδα αγωγών και συρμάτων περιελίξεων χαλκού Ελληνικά Καλώδια | Λιβαδειά (Ελλάδα)
Untitled