technology_engineering1 technology_engineering2

Τεχνολογία

Engineering

Engineering

 

 

 

 

 

 

Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εταιριών της Viohalco είναι η τεχνογνωσία τους στην κατασκευή και αναβάθμιση εργοστασίων. Η τεχνογνωσία αυτή απορρέει από την παράδοση στο σχεδιασμό, την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, καθώς και των συστημάτων εποπτικού ελέγχου, ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στις διαδικασίες παραγωγής. 
 
 Η παράδοση στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης υψηλότατου επιπέδου, οι διαδικασίες βελτιστοποίησης της παραγωγής και τα συστήματα εποπτικού ελέγχου, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις θυγατρικές , εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια ανάπτυξη των εταιριών. 
 
Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι επιστήμονες και μηχανικοί των εταιριών της Viohalco μπορούν να προσφέρουν μοναδικές μηχανολογικές λύσεις που ταιριάζουν στις εξατομικευμένες απαιτήσεις των συνεργατών τους με ποικίλους τρόπους, από μια καινοτόμα τεχνολογία ή διαδικασία έως τη μηχανολογική προσέγγιση και το engineering ενός νέου εργοστασίου. 
 
Οι εταιρίες της Viohalco αναζητούν διαρκώς ευκαιρίες και συνεργάτες όπου να μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνογνωσία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία. 
 
Ειδικότερα η Teka Systems Α.Ε. υλοποιεί έργα μεγάλης κλίμακας στη βιομηχανία όπως στον τομέα της βιομηχανίας χάλυβα, αλουμινίου, χαλκού και ορειχάλκου, κατασκευής καλωδίων ισχύος και τηλεπικοινωνιών, μεταξύ άλλων. Εξειδικεύεται στην πλήρη μηχανολογική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση μηχανημάτων όπως έλαστρα, πρέσσες διέλασης για αλουμίνιο, χαλκό και κράματα χαλκού, και μηχανήματα παραγωγής σωλήνων χαλκού, καθώς επίσης και στη μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση φούρνων τήξης και χύτευσης, μηχανημάτων διαχείρισης και διακίνησης προϊόντων, και μεταφορικών αλυσίδων. Η Teka Systems Α.Ε. είναι επίσης κορυφαία εταιρία στα συστήματα αυτόματου και εποπτικού ελέγχου και στα συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής και ERP systems.
 
Untitled