viohalco_slide_1 viohalco_slide_2 viohalco_slide_3 viohalco_slide_4 viohalco_slide_5

Επισκόπηση

Συνοπτικά

 
Η Viohalco S.A. (VIO), με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρίες της Viohalco εστιάζουν στην τεχνολογία και εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, δημιουργώντας ετήσιο κύκλο εργασιών 3,85 δισ. ευρώ. Οι εταιρίες της Viohalco δεσμεύονται στη βιώσιμη παραγωγή ποιοτικών, καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως: κτίρια και κατασκευές, δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μεταφορές, ναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία, συσκευασίες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, θέρμανση και κλιματισμό, λιθογραφία, καθώς και πολλές άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. 
 
Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει επίσης ένα κλάδο ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με την τεχνολογία, την έρευνα και ανάπτυξη και αποτελείται από εταιρίες επικεντρωμένες στην έρευνα και την προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τις μηχανολογικές εφαρμογές, τις υπηρεσίες εφαρμογών ERP.
 
Επίσης η Viohalco και οι εταιρίες της έχουν στην ιδιοκτησία τους σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, και έχουν υλοποιήσει πολλά έργα αξιοποίησης αυτής. 
 

 

Βασικά στοιχεία 

  • Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΒΙΟ)
  • Κύκλος εργασιών: 3,85 δισ. ευρώ το 2020
  • Κύριες εισηγμένες θυγατρικές: Cenergy Holdings (CENER) στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών
 

Παγκόσμιο δίκτυο  

Εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες
Προϊόντα που διανέμονται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο
 

Επενδύσεις

2001-2019: 3,1 δισ. ευρώ 
Εστίαση στη διατήρηση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής παραγωγικότητας, στη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στη προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
Ευρεία διαφοροποίηση που επιτρέπει στη Viohalco να αναγνωρίζει παγκόσμιες ευκαιρίες και να διοχετεύει επενδύσεις σε ελκυστικές αγορές. 
 
 

Τεχνολογία και Καινοτομία

 

  • Παραμένοντας πάντα ένα βήμα μπροστά από τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι εταιρίες της Viohalco προωθούν συνεχώς την έρευνα και ανάπτυξη και αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις, διατηρώντας παράλληλα στρατηγικές συνεργασίες με επιστημονικούς οργανισμούς και διεθνή ερευνητικά κέντρα, καθώς και με παγκόσμιες πρωτοπόρες εταιρίες. Η συνεχής επιστημονική έρευνα τόσο στα εργοστάσια όσο και στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με την εμπειρία από τις μονάδες χύτευσης χαλκού, αλουμινίου και χάλυβα της Viohalco, έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση βαθιάς γνώσης στη μεταλλουργία. 
  • Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών της Viohalco είναι η τεχνογνωσία στην κατασκευή και αναβάθμιση εργοστασίων μέσω της μεγάλης εμπειρίας στον σχεδιασμό, την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, καθώς και των συστημάτων εποπτικού ελέγχου.